Dry dock Klenovica u brojkama
100
Kapacitet plovila i kućica
99 %
Zadovoljnih korisnika
8
Maksimalna dužina (metara)